Cum se deschide procedura concordatului preventiv în România?

26 septembrie 2022 Business

Concordatul preventiv constă într-un contract între debitor și creditori prin care sunt satisfăcute cerințele creditorilor, cu implicații de ordin personal și patrimonial, desfășurându-se în scopul evitării procedurii falimentului. Prin intermediul concordatului preventiv sunt luate măsuri de redresare financiară.

Debitorul aflat în stare de dificultate poate recurge la procedura de concordat preventiv. Competența de soluționare a cererilor referitoare la procedura concordatului preventiv aparține judecătorului sindic de la tribunalul în jurisdicția căruia se află sediul debitorului.

Care sunt atribuțiile judecătorului sindic ?

Conform Legii 85/2014 judecătorul sindic se pronunță cu privire la:

  • a) soluționarea cererii de deschidere a procedurii de concordat preventiv;
  • b) numirea administratorului concordatar contractat de către debitor;
  • c) omologarea, la cererea administratorului concordatar, a planului de restructurare;
  • d) verificarea legalității constituirii categoriilor și subcategoriilor de creanțe în vederea exercitării dreptului de vot asupra planului de restructurare;
  • e) judecarea contestațiilor;
  • f) dispunerea, prin încheiere, a menținerii sau prelungirii suspendării judiciare a executărilor silite contra debitorilor sau ridicarea suspendării în condițiile prezentului capitol;
  • g) soluționarea cererii de închidere a procedurii de concordat preventiv;
  • h) orice alte atribuții prevăzute de lege.
Citeste mai mult  Contestație la executare. Bilet la ordin

Cum se poate deschide procedura concordatului preventiv?

Conform Legii 85/2014, procedura concordatului preventiv este deschisă printr-o cerere de deschidere a procedurii. Dacă sunt îndeplinite condițiile, judecătorul sindic va admite cererea și va dispune deschiderea procedurii de concordat preventiv. Încheierea se comunică și către registrul în care debitorul este înregistrat.

În termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii concordatului preventiv, administratorul elaborează planul de restructurare pentru satisfacerea cerințelor creditorilor.

Planul de restructurare este supus votului creditorilor, iar după aprobarea lui, acesta este supus omologării de către judecătorul sindic în termen de maximum 3 zile de la încheierea procesului verbal de aprobare a planului de restructurare. Momentul omologării planului de restructurare reprezintă momentul deschiderii procedurii concordatului preventiv. Din momentul deschiderii procedurii concordatului preventiv, sunt suspendate de drept atât executările silite îndreptate împotriva debitorului, cât și cursul prescripției de a cere executarea silită pentru o perioadă de maximum 4 luni, dar nu mai târziu de data pronunțării unei hotărâri de omologare a planului de restructurare sau de închidere a procedurii.

Citeste mai mult  Admisibilitatea cererii prin care administratorul unei societăţi solicită instanţei să dispună radierea sa din această funcţie

De la data omologării până la data pronunțării unei hotărâri judecătorești de încetare a procedurii concordatului preventiv nu se poate deschide procedura insolvenței față de debitor la cererea unui creditor afectat.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial, insolvență/ reorganizare judiciară și faliment, care vă poate sfătui cu privire la deschiderea procedurii concordatului preventiv pentru satisfacerea cerințelor creditorilor.

 

Cuvinte cheie: > >