Cum se pot apăra firmele în insolvență de abuzurile creditorilor şi ale ANAF

17 octombrie 2019 Business

Foarte multe companii intrate în insolvență au datorii la bănci, firme de leasing sau Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Există situații în care ANAF, ca și alți creditori ai firmelor insolvente, recurg la acțiuni ce pot fi catalogate drept abuzuri. Tocmai de aceea este bine ca orice societate aflată în insolvență să fie asistată de un avocat specializat în această arie de practică, care poate contracara abuzurile, spune Radu Pavel, Managing Partner al societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

„Foarte multe societăți aflate în insolvență se confruntă cu abuzuri din partea creditorilor, care pretind că au de recuperat sume ce nu le revin de drept. Am avut situaţii în care creditorii au solicitat penalităţi de întârziere foarte mari. De multe ori, pentru că firma aflată în insolvență nu a apelat la consultanță de specialitate, aceste creanțe au fost acceptate ca fiind valabile, iar datoriile firmei debitoare au crescut nejustificat de mult”, spune Radu Pavel, avocat specializat în insolvență și drept corporatist. Acesta oferă câteva exemple de practici abuzive la care apelează creditorii, situații cu care s-a confruntat de-a lungul experienței de peste 14 ani în aria de practică Restructurări și insolvență.

Abuzuri din partea companiilor de credit

Citeste mai mult  Comisia Europeană a inițiat o investigație aprofundată referitoare la sprijinul pentru restructurare acordat Companiei Naționale a Uraniului

Există situații în care instituțiile de credit, fie acestea bănci sau firme de leasing, au avut solicitări nejustificate ce puteau conduce la creșterea masei credale, spune avocatul Radu Pavel.

De multe ori au existat situații în care instituţiile bancare s-au înscris la masa credală cu valori mult mai mari sau au inclus accesorii şi penalităţi în creanţe care fuseseră deja achitate. Totodată, au existat situații în care s-au executat scrisori de garanţie bancară în timpul insolvenţei. Or, atunci când societatea este în insolvenţă nu mai este posibil acest lucru.

De asemenea, există situații în care așa ziși creditori solicită recuperarea creanței în baza unui contract de garanție care nu a fost executat. ”Practic, este vorba de firme ce joacă rolul de garanți ai unor  creditori ai companiei insolvente. Aceste firme care au oferit garanțiile au solicitat înscrierea la masa credală cu aceeaşi valoare ca şi creditorii pentru care garantaseră, deşi nu le fusese cerută garanția. Totodată, am avut situaţii în care creditorii s-au înscris cu creanţe curente, născute după deschiderea procedurii. Or, există o altă modalitate de achitare a acestor creanțe, nu prin înscrierea la masa credală”, susține avocatul coordonator Radu Pavel.

Citeste mai mult  Telefoanele mobile incompatibile cu RO-ALERT vor fi interzise de la comercializare

Există de asemenea abuzuri ale firmelor de leasing. „Nu de puține ori, acestea încearcă să rezilieze contractele atunci când societatea a intrat în insolvență. Astfel, atunci când firma de leasing află că debitorul a intrat în insolvenţă, trimite o notificare de reziliere a contractului, solicitând plata creanței și a capitalului nefacturat, deşi nu are temei legal, deoarece contractele rămân în vigoare în perioada insolvenței sau sunt menținute printr-o notificare a administratorului judiciar”, spune avocatul Radu Pavel.

Rapoarte de inspecție fiscală

Nu doar creditorii, ci și Agenția Națională de Administrare Fiscală poate recurge la practici abuzive.

„De exemplu, au existat situații în care ANAF s-a înscris la masa credală a companiilor insolvente, clienți ai societății noastre,  cu creanțe rezultate în urma unor rapoarte de inspecţie fiscală. E vorba de inspecții derulate după deschiderea procedurii insolvenței. Lucrurile decurg astfel: firma notifică ANAF în legătură cu faptul că va deschide procedura, iar Agenția trimite inspectorii pentru a derula un control de fond. În cadrul controlului, inspectorii recalifică anumite cheltuieli ca nedeductibile şi pot solicita la masa credală o sumă mai mare decât cea reală. Există și alte situații de abuzuri ale ANAF. De exemplu,  debitorul este o firmă plătitoare de TVA și își deduce această taxă. Atunci când primeşte o cerere de rambursare de TVA, se poate întâmpla ca ANAF, în loc să dispună rambursarea TVA, să considere acele cheltuieli ca nedeductibile. Automat, Agenția se va înscrie la masa credală cu o sumă mai mare decât datoria inițială. Or, de multe ori este vorba de o practică abuzivă”, explică avocatul Radu Pavel.

Cuvinte cheie: > > >