Data de la care curge termenul de perimare a cererii de chemare în judecată

”Potrivit art. 416 C.proc.civ orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părții timp de 6 luni. Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedură împlinit de părți sau de instanță.

Instanța reține că în prezenta cauză s-a dispus suspendarea judecății la termenul de judecată din 04.12.2013 în baza art. 242 C.proc.civ, când, în condiții de procedură completă, instanța a apreciat că judecata normală a cauzei este împiedicată din vina reclamantei.

Instanța apreciază că de la acea dată a început să curgă termenul de perimare de 6 luni, (în același sens fiind exprimată opinia de doctrină juridică în lucrarea Coordonator Prof. Univ. Dr. G. Boroi, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, pag.542), fiind irelevantă data la care reclamantei i s-a comunicat încheierea de suspendare. În consecință, în condițiile în care pe durata termenului de perimare nu a intervenit nici o cauză de întrerupere, perimarea a operat de drept la sfârșitul zilei de 04.05.2014. (Judecătoria Iași, Sentința civilă nr. 8081/2014, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >