Data de la care începe să curgă termenul de 10 zile pentru convocarea AGA

30 mai 2020 Business

Curtea de Apel Oradea a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept: Dacă, în interpretarea prevederilor art.195 alin.(3) din Legea nr.31/1990, termenul de 10 zile începe să curgă de la data expedierii / depunerii la oficiul poştal a convocării prin scrisoare recomandată sau de la data recepţionării efective a acesteia de către asociaţi.

Conform sesizării, norma de drept care se impune a fi dezlegată este art. 195 alin 3 din Legea 31/1990, care are următorul cuprins: ”Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziții speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătându-se oridinea de zi.”

În opinia completului de judecată, termenul de 10 zile prevăzut de art. 195 alin 3 din Legea 31/1990 curge de la recepționarea efectivă a convocatorului de către asociați.

Astfel, instanța apreciază că la stabilirea acestui termen intenția legiuitorului a fost aceea de a permite asociaților să fie informați/ să se informeze în mod corespunzător despre problemele înscrise pe ordinea de zi și de a putea vota în deplină cunoștință de cauza în adunarea generală pentru care au fost convocați, în caz contrar fiind afectată însăși voința socială, ceea ce atrage nulitatea absolută a hotărârii astfel adoptată.

Citeste mai mult  Societatea mixtă Erste Group Bank-Global Payments aprobată

Într-o interpretare contrară, scopul reglementării ar putea fi golit de conținut, de exemplu în situația în care unul din asociații convocați ar domicilia în altă țară, fiind evident că scrisoarea recomandată conținând convocatorul nu are cum să și ajungă efectiv la destinatar în termenul de 10 zile.

Într-adevăr, potrivit art. 291 din Legea 31/1990 ”Prevederile din prezenta lege se completează cu dispozițiile Codului civil și ale Codului de procedură civilă” iar conform art. 183 alin 1 cod procedura civilă ”actul de procedură, depus înlăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la serviciul de curierat ori la un serviciu specializat de comunicare, ori trimis prin fax sau e-mail, este socotit a fi făcut în termen”.

Cu toate acestea, instanța apreciază ca dispozițiile înscrise în art. 195 alin 3 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 nu edictează vreun termen procedural în sensul codului de procedură civilă, ci termenul de convocare a asociaților pentru adunările generale este în termen stabilit în favoarea asociaților pentru ca aceștia să poată fi informați în mod real și efectiv despre problemele înscrise pe ordinea de zi.

Citeste mai mult  33 de companii şi 4 asociaţii, amendate de Consiliul Concurenței pentru fixarea prețului minim pe piața serviciilor de pază

Asupra acestei probleme de drept, punctul de vedere al completul de judecată de la Curtea de Apel Oradea este în sensul că, raportat la aceste considerente, termenul de 10 zile prevăzut de art. 195 alin 3 din Legea 31/1990 curge de la recepționarea efectivă a convocatorului de către asociați și nu de la data expedierii / depunerii la oficiul poștal a convocării prin scrisoare recomandată.

Cuvinte cheie: > >