Daune pentru ruperea logodnei în mod abuziv. Instanța competentă

20 ianuarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Litigiile în care se invocă răspunderea pentru ruperea logodnei sunt de competența instanței de tutelă, judecătoriile fiind cele care soluționează în primă instanțe cererile date de Codul civil în competența instanței de tutelă, indiferent de valoarea obiectului cererii.

”Potrivit dispozițiilor art.269 alin.1 Cod civil „partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate”.

Conform art.265 Cod civil „toate măsurile date prin prezenta carte în competența instanței judecătorești, toate litigiile privind aplicarea dispozițiilor prezentei cărți, precum și măsurile de ocrotire a copilului prevăzute în legi speciale sunt de competența instanței de tutelă”.

În fine, potrivit art.94 pct.1 lit. a Cod procedură civilă „judecătoriile judecă în primă instanță, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani: cererile date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel”.

Citeste mai mult  Plângere contravențională. Lipsa capacității procesuale de folosință a Poliției

În speță, reclamanta a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 1400 lei, reprezentând prejudiciu material și a sumei de 300.000 lei, cu titlu de prejudiciu moral, ca urmare a ruperii logodnei în mod abuziv.

Tribunalul reține că litigiile în care se invocă răspunderea pentru ruperea logodnei sunt de competența instanței de tutelă și că judecătoriile soluționează în primă instanțe cererile date de Codul civil în competența instanței de tutelă, indiferent de valoarea obiectului cererii, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel.

De asemenea, constată că litigiile în care se invocă răspunderea pentru ruperea logodnei nu sunt date prin nici o dispoziție legală în competența unor anumite instanțe, astfel încât dispozițiile art. 94 pct.1 lit. a Cod procedură civilă sunt pe deplin aplicabile.

Pentru toate motivele expuse mai sus, în temeiul dispozițiilor art.132 Cod procedură civilă tribunalul urmează să admită excepția necompetenței materiale și să decline competența de soluționare a acțiunii în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca.” (Tribunalul Cluj, Sentința civilă nr. 568/2013, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >