Daunele morale nu pot fi egalizate de la o cauză judiciară la alta

4 ianuarie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Relativ la prejudiciul moral invocat de reclamantă, având ca geneză decesul tatălui acesteia, în condiţiile producerii unui accident rutier, Curtea relevă că pretium dolores, semnificând daunele morale la care este îndreptăţită victima în calitate de aparţinător al persoanei decedate, în concret fiica acestei persoane, se evaluează în raport de criterii subiective, asupra cărora judecătorul are o largă marjă de apreciere, limitele acestei aprecieri fiind cele care relevă justul echilibru între dauna morală suferită şi despăgubirea ce trebuie acordată pentru a asigura compensarea suferinţelor titularului dreptului la daune morale.

Printre criteriile subiective se situează raporturile existente între persoana decedată şi titularul dreptului la daune, intensitatea raporturilor de afecţiune şi de sprijin moral şi material existent între aceste persoane, până la data producerii evenimentului, consecinţele lipsirii, în persoana titularului dreptului pe viitor de prezenţa, afecţiunea şi sentimentele care au creat un mod de viaţă anterior firesc pentru raportul de familie dintre cele două persoane, eventualele sechele psihice, constatate în privinţa titularului dreptului ca o consecinţă a pierderii persoanei decedate, reprezentând pentru titular o rudă apropiată. Cuantumul daunelor morale nu pot fi egalizate de la o cauză judiciară la alta întrucât circumstanţele proprii fiecărei cauze nu sunt identice, aşa cum nici traumele psihice încercate de titulari dreptului la prejudiciul moral, nu sunt identice.

Citeste mai mult  Cauza de neimputabilitate a iresponsabilităţii. Discernământ diminuat din cauza unei boli psihice

Toate aceste criterii au fost avute în vedere de prima instanţă şi s-a considerat că un cuantum de 50.000 lei reprezentând daune morale, pentru pierderea tatălui reclamantei, asigură o justă şi integrală despăgubire şi că un astfel de cuantum nu duce la o îmbogăţire fără justă cauză.

Curtea reţine ca fiind judicioasă aprecierea primei instanţe, iar în lipsa altor probe sau situaţii de fapt invocate în apel, nu are motive pentru a schimba cuantumul acestor daune.”  (Curtea de Apel Timișoara, Secţia a II-a civilă, Decizia civilă nr. 507 din 15 iunie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >