Decăderea apelantului din dreptul de a propune probe în apărare

17 iunie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

”Dispoziţiile art. 478 C. proc. civ. statuează la alineatul 2 că părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte mijloace de apărare şi dovezi decât cele invocate în faţa primei instanţe sau arătate prin motivele de apel ori în întâmpinare, precum şi că instanţa de apel va putea încuviinţa administrarea probelor a căror necesitate rezultă din dezbateri.

În cazul în care apelantul nu a propus probe specifice fondului prin cererea de apel, sancţiunea decăderii cu privire la acestea nu poate fi operabilă decât dacă, în condiţiile art. 254 C. proc. civ., acestea nu ar fi fost propuse prin cererea de chemare în judecată.

Astfel, deşi dispoziţiile art. 470 alin. (3) C. proc. civ. prevăd că neindicarea probelor este sancţionată cu decăderea, totuşi, nu poate fi ignorat că această sancţiune vizează, potrivit art. 470 alin. (1) lit. d), probele pentru susţinerea motivelor de apel.

În aceste condiţii, decăderea din acest drept ar fi putut fi invocată de instanţa de apel exclusiv cu privire la dovedirea motivelor de apel, iar nu a temeiniciei acţiunii, dacă în faţa primei instanţe probele au fost propuse în condiţiile legii.” (ÎCCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 4804 din 13 noiembrie 2018, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >