„Decizie” în loc de „Sentință”

26 aprilie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art. 174 alin.2 Cod procedură civilă: „Nulitatea este absolută atunci când cerința nerespectată este instituită printr-o normă care ocrotește un interes public”.

Denumirea greșită din preambulul hotărârii de „Decizie”, în loc de „Sentință” constituie în fapt o eroare materială care poate fi îndreptată, la cerere sau din oficiu, de către instanță, în condițiile art. 442 alin.1, art. 445 Cod procedură civilă, cu referire la art. 177 alin. 1 Cod procedură civilă, într-o asemenea situație nefiind incidente prevederile art. 174 alin.2 Cod procedură civilă. (Curtea de Apel Bacău, Decizia civilă nr. 403 din 18 aprilie 2018, wwww.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >