Declarația persoanei vătămate

3 mai 2020 Drept Penal

Declarația persoanei vătămate constituie mijloc de probă, chiar dacă a fost administrată înainte de începerea urmăririi penale, arată Comisia de soluționare a contestațiilor – Drept procesual penal care a respins contestațiile formulate la  baremul de notare la Concursul de promovare pe loc a judecătorilor în funcții de execuție octombrie 2019 – ianuarie 2020 cu privire la următoarea întrebare:

Declarația dată de persoana vătămată ca urmare a unei audieri ce a avut loc într-o incintă special adaptată în acest scop:

a) nu poate justifica, în mod determinant, o soluție de condamnare;

b) constituie mijloc de probă, chiar dacă a fost administrată înainte de începerea urmăririi penale;

c) va fi exclusă dacă măsura a fost dispusă de către organul de cercetare penală.

Răspuns corect: b)

Comisia de soluționare a contestațiilor arată că varianta de la litera b) este corectă, declarația persoanei vătămate constituind mijloc de probă, chiar dacă a fost administrată înainte de începerea urmăririi penale. Astfel, în virtutea obligației procedurale pozitive a organelor de urmărire penală acestea procedează de îndată la audierea persoanei vătămate, imediat ce sunt sesizate în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni, chiar dacă victima nu a formulat plângere penală.

Citeste mai mult  Posibilitatea obligării inculpatului la plata prejudiciului solicitat de partea civilă in termenul legal, în condițiile în care asigurătorul RCA refuză să participe în procesul penal ca parte responsabilă civilmente

Cu privire la susținerea contestatorilor potrivit căreia varianta de la litera a) ar fi corectă, Comisia notează că aceasta nu poate fi reținută în condițiile în care declarația dată de persoana vătămată este esențială în pronunțarea unei hotărâri de condamnare, declarație care se analizează în ansamblul materialului probator potrivit art. 103 alin. 1 C.p.p.

Pe de altă parte, potrivit art. 103 alin. 3 C.p.p. ”Hotărârea de condamnare, de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei nu se poate întemeia în măsură determinantă pe declarațiile investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejați.”, textul nefăcând referire și la declarațiile persoanei vătămate. Prin urmare, răspunsul de la litera a) nu este corect.

Cuvinte cheie: > > >