Decrete semnate de Președintele României – 6 octombrie 2015

6 octombrie 2015 Noutati legislative

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat marţi, 6 octombrie 2015, următoarele decrete:

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”;

• Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009.

Cuvinte cheie: >