Definirea europeană a ”secretului comercial”. Consiliul UE a adoptat Directiva privind protecția secretelor comerciale

Consiliul UE a adoptat vineri, 27 mai 2016, directiva de stabilire a normelor pentru protecția secretelor comerciale și a informațiilor confidențiale aparținând întreprinderilor din UE.

Directiva stabilește măsuri comune de combatere a dobândirii, utilizării și divulgării ilegale a secretelor comerciale și urmărește să asigure buna funcționare a pieței interne.

În sensul directivei, „secret comercial” înseamnă informațiile care îndeplinesc toate cerințele următoare:

  • sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau ușor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză;
  • au valoare comercială prin faptul că sunt secrete;
  • au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanțele date, luate de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor respective, pentru a fi păstrate secrete.

Protecția anchetelor jurnalistice

Deși directiva prevede măsuri de prevenire a divulgării de informații pentru a proteja confidențialitatea secretelor comerciale, noile măsuri garantează pe deplin faptul că jurnalismul de anchetă poate fi exercitat fără limitări noi, inclusiv în ceea ce privește protecția surselor jurnalistice.

Citeste mai mult  Sistemul European de Trasabilitate a Produselor din Tutun. Ce trebuie să știe operatorii din industrie?

Directiva este în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE, care protejează libertatea și pluralismul în mass-media.

Mobilitatea lucrătorilor

Directiva nu va impune lucrătorilor restricții în contractele de muncă, în cazul în care se va aplica în continuare legislația națională.

Prin urmare, nu va exista nicio limitare a utilizării de către lucrători a experienței și competențelor dobândite în mod onest ca urmare a desfășurării normale a activității lor profesionale.

În plus, autonomia partenerilor sociali și drepturile acestora de a încheia acorduri colective nu vor fi afectate de punerea în aplicare a noilor condiții.

Denunțători

Persoanele care acționează cu bună-credință, dezvăluind secrete comerciale în scopul protejării interesului public general, cunoscute sub numele de „denunțători”, vor beneficia de o protecție adecvată. Va fi la latitudinea autorităților judiciare naționale competente să decidă dacă divulgarea unui secret comercial era necesară pentru a denunța o abatere, o faptă reprobabilă sau o activitate ilegală.

Compensații pentru deținătorii de secrete comerciale

În conformitate cu noul cadru juridic, statele membre ale UE vor fi obligate să prevadă măsurile, procedurile și măsurile reparatorii necesare pentru a asigura disponibilitatea unor reparații în fața instanțelor civile împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale a secretelor comerciale.

Citeste mai mult  CJUE: Un furnizor de produse de lux poate interzice distribuitorilor săi autorizați să vândă produsele pe o platformă de internet terță precum Amazon

Acestea vor trebui să fie echitabile, eficiente și disuasive. Să nu presupună o complexitate sau costuri inutile și nici termene nerezonabile sau întârzieri nejustificate. Termenul de prescripție pentru revendicări nu va depăși șase ani.

Deținătorii de secrete comerciale vor avea dreptul de a solicita măsuri reparatorii în caz de daune în urma cazurilor de însușire ilegală de documente, obiecte, materiale, substanțe sau fișiere electronice care conțin secretul comercial sau din care poate fi dedus secretului comercial.

În cazul în care este necesar, confidențialitatea secretelor comerciale va fi, de asemenea, menținută pe parcursul și după încheierea procedurilor judiciare.

După publicarea directivei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și la intrarea în vigoare a acesteia, statele membre vor dispune de o perioadă de maximum doi ani pentru a integra noile dispoziții în dreptul intern.

Textul directivei poate fi consultat AICI.

Cuvinte cheie: >