Depășire în loc nepermis. Neindicarea locului săvârșirii faptei contravenționale

Procesul verbal de contravenţie este lovit de un viciu de legalitate, respectiv s-au încălcat prevederile privind neindicarea locului săvârșirii faptei contravenționale.

Potrivit dispoziţiilor art. 16 din O.G. nr. 2/2001 (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: (…) descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite (…)

Este, deci, necesar ca mai întâi să se indice locul săvârșirii contravenției pentru a putea aprecia încălcarea dispozițiilor legale. Numai procedând de această manieră se poate verifica ulterior dacă sancţiunea a fost aplicată în cadrul limitelor legale conform prevederilor art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001.

Instanța va avea în vedere că în cuprinsul procesului verbal de contravenție sunt menționate ca locuri de săvârșire a faptei atât localitatea Tecuci, cât și localitatea Liești.

Prin indicarea în cuprinsul procesului verbal de contravenție a celor două localități ca locuri de săvârșire a faptei contravenționale, instanța nu poate verifica dacă fapta petentei se încadrează în textul normei care reglementează și sancționează contravenția, în concret, dacă pe respectivul segment de drum se află vreo trecere de pietoni semnalizată, pe care petenta ar fi depășit-o și în consecință, dacă sancțiunea este aplicată respectând dispozițiile legale.

Citeste mai mult  Admisibilitatea clauzei penale în contractul individual de muncă

Instanța apreciază că indicarea a două locuri de săvârșire a faptei echivalează cu neindicarea locului săvârșirii contravenției.

Chiar dacă neindicarea locului săvârșirii faptei contravenționale nu atrage nulitatea absolută a procesului verbal, cu toate acestea, această omisiune atrage nulitatea relativă, caz în care trebuie dovedită vătămarea – ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului verbal de contravenție. Petenta a dovedit vătămarea ce i s-a adus prin neindicarea locului săvârșirii contravenției, în sensul că nu se poate verifica în ce localitate s-a produs depășirea efectuată de petentă și dacă aceasta s-a produs pe o trecere de pietoni semnalizată, fapt ce poate atrage sau nu încălcarea vreunei dispoziții legale, având în vedere că o manevră de depășire efectuată în localitate nu este interzisă de lege dacă nu s-a produs pe marcajul pietonal. (Judecătoria Liești, Secția civilă, Sentința civilă nr. 874/17.12.2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >