Depășire limită de viteză. Proces-verbal de contravenţie întocmit de agentul care nu a constatat personal fapta

”Petentul a fost amendat cu suma de 630 RON, fapta contravențională fiind încadrată juridic prin art. 121 alin. 1 din HG 1391/2006 prin Procesul – verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. x, întocmit la data de 02.09.2015. (…)
Împrejurarea că procesul verbal ar fi încheiat de către un alt polițist decât cel care a constatat fapta nu a fost dovedită. Chiar dacă un alt agent decât cel ce manipula aparatura radar a instrumentat procedurile de constatare a contravenției, atribuțiile acestora sunt stabilite astfel; primul agent avea atribuții de agent ,,la oprire” iar al doilea de manevrare a sistemului de supraveghere video. Cel din urmă nu putea executa concomitent cele două genuri de atribuții, la viteze de genul celei înregistrată pentru autovehiculul condus de petent fiind logic necesar ,,agentul la oprire” care și dresează procesul verbal ca operatorul să poată supraveghea prin mijlocul tehnic fără a întrerupe traficul.” (Judecătoria Lipova, Sentința civilă nr.8/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >