Depășire neregulamentară. Proces verbal de contravenție anulat

”În fapt, prin procesul-verbal  încheiat de intimat, petentul a fost sancţionat, conform OUG nr. 195/2002, cu amendă contravenţională, totodată fiindu-i reţinut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, imputându-i-se faptul că la aceeaşi dată a condus autoturismul Opel şi a efectuat manevra de depăşire a autoturismului Ford, încălcând marcajul longitudinal continuu. (…)

Sub aspectul temeiniciei, cu privire la fapta de depăşire neregulamentară, instanţa constată că, prin probele administrate în mod nemijlocit în faţa instanţei, a fost răsturnată prezumţia relativă de veridicitate de care se bucură procesul-verbal de contravenţie. Astfel, se reţine că petentul s-a angajat în depăşire într-o zonă în care exista marcaj axial discontinuu, aspect ce rezultă din declaraţiile martorilor O.A.şi S.A.A., propuşi de petent. Această situaţie de fapt se desprinde şi din declaraţia martorei P.A., conducătoarea autoturismului depăşit de petent, menţionată în procesul-verbal şi în calitate de martor, care a fost audiată din oficiu de instanţă; astfel, reiese că în locul în care petentul a început manevra de depăşire marcajul longitudinal era discontinuu, neexistând în zonă indicator de interzicere a depăşirii. Deşi cea din urmă martoră a arătat şi faptul că exact în intersecţia unde s-a produs o parte a depăşirii (deci în realitate pe câţiva metri) ar fi existat marcaj continuu, această împrejurare nu ar fi de natură a modifica situaţia de fapt reţinută de instanţă, în condiţiile în care aceeaşi martoră a declarat că atât înainte de acea intersecţie (practic unde a început manevra de depăşire) cât şi după aceasta, marcajul axial era discontinuu, nefiind în zonă nici vreun indicator care să interzică această manevră. Aşadar, declaraţiile martorilor audiaţi de instanţă sunt de natură a confirma cele susţinute de petent.

Citeste mai mult  Hotărârea de condamnare nu se poate întemeia într-o măsură determinantă pe declaraţia investigatorului sub acoperire

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează să admită plângerea şi să anuleze în parte procesul-verbal contestat ” (Judecătoria Făurei, Sentința civilă nr. 126/2014, portal.just.ro)