Deţinerea concomitentă a calităţii de funcţionar public şi a celei de consilier local. Existenţa stării de incompatibilitate

Întrucât calitatea de consilier local este o funcție de autoritate publică, deţinerea acesteia de către un funcţionar public atrage existenţa stării de incompatibilitate reglementată de dispoziţiile art. 94 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, fiind lipsit de relevanţă faptul că dispozițiile art. 88 alin. (1) lit. c) din aceeaşi lege reglementează un caz particular de incompatibilitate în cadrul regimului juridic al incompatibilităților prevăzute pentru funcțiile de consilieri locali și județeni.

Abordarea stării de incompatibilitate nu poate fi făcută doar din perspectiva uneia dintre funcțiile exercitate concomitent, mai ales atunci când regimul juridic al acestor funcții este diferit sub aspectul incompatibilității. Interpretarea corectă a dispozițiilor normative la momentul stabilirii unei situații de incompatibilitate presupune, în mod necesar, o analiză din perspectiva fiecăreia dintre funcțiile exercitate concomitent și care ar putea genera o stare de incompatibilitate, cu precizarea că, în condițiile în care una dintre aceste funcții are un regim mai restrictiv decât cealaltă, incompatibilitatea trebuie să se raporteze la funcția mai restrictivă, întrucât, o altfel de interpretare ar conduce la eludarea regimului legal al incompatibilităților. (ÎCCJ, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 4009 din 11 decembrie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >