Dezlegare chestiune de drept. În cadrul motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 2 CPC, nu pot fi analizate criticile privind legalitatea măsurii de schimbare a compunerii completului de judecată în apel dispuse printr-o hotărâre a colegiului de conducere al instanţei

20 septembrie 2023 Drept Civil

În şedinţa din 18 septembrie 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr. 52 în dosarul nr. 1500/1/2023, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Piteşti – Secţia I civilă, în dosarul nr. 5465/288/2017**, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, a stabilit că:

În interpretarea dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la cele ale art. 19 şi 219 din acelaşi cod, în cadrul motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă, nu pot fi analizate criticile privind legalitatea măsurii de schimbare a compunerii completului de judecată în apel dispuse printr-o hotărâre a colegiului de conducere al instanţei, legalitatea acestei hotărâri putând fi analizată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Citeste mai mult  Actiunea in rectificarea inscrierilor in cartea funciara are un caracter subsidiar

Sursa: comunicat ÎCCJ

 

 

Cuvinte cheie: > >