Dezlegare chestiune de drept. Calea de atac împotriva hotărârii pronunţată în primă instanţă în litigiile având ca obiect executarea contractelor de achiziţie publică

18 mai 2020 Drept Civil

În şedinţa din 18 mai 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr.40 în dosarul nr.696/1/2020, a admis sesizările conexate formulate de Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Galaţi şi Curtea de Apel Constanţa în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, și

În interpretarea şi aplicarea art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (11) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (în forma în vigoare anterior modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice), a stabilit că:

Hotărârea pronunţată în primă instanţă în procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative se atacă cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare la instanţa ierarhic superioară – secţia/completul specializat în litigii cu profesionişti, conform procedurii prevăzute de Legea nr. 101/2016.

Citeste mai mult  Convocarea şi validitatea hotărârilor generale ale asociaţilor societăţii. Neregularități

Sursa: comunicat ÎCCJ

Cuvinte cheie: > > >