Group 1

Dezlegare chestiune de drept. Colectarea remuneraţiilor pentru utilizarea drepturilor de autor de către organismele de gestiune colectivă nu reprezintă o operaţiune impozabilă din punctul de vedere al TVA

În şedinţa din 19 iunie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr.48 în dosarul nr.390/1/2017, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, în dosarul nr. 34946/3/2013, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, a stabilit că:

În interpretarea dispoziţiilor art. 126 alin. (1) lit. a) şi art. 129 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 98 alin. (1) lit. g1 şi art. 1065 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, colectarea de către organismul de gestiune colectivă a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi şi executanţi pentru radiodifuzarea sau comunicarea publică a înregistrărilor sonore conţinând fixarea prestaţiilor artistice ale acestora nu reprezintă o operaţiune impozabilă din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată.

Cuvinte cheie: > >