Dezlegare chestiune de drept. Decizia organelor de expertiză medicală prin care se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului

4 aprilie 2016 Drept Civil

În şedinţa din 4 aprilie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr.7 în dosarul nr.669/1/2016, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia I civilă, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, a stabilit că:

În interpretarea dispoziţiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (privind concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului), prin decizie a organelor de expertiză medicală (prin care se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului), se înţelege rezultatul evaluării medicului specialist de medicina muncii privind aptitudinea în muncă, constând în fişa de aptitudine, necontestată sau devenită definitivă după contestare, prin emiterea deciziei de către entitatea cu atribuţii legale în acest sens.

Cuvinte cheie: > >