Dezlegare chestiune de drept. Interpretarea art. 83^2 din Legea nr. 303/2004

16 octombrie 2019 Drept Civil

În şedinţa din 14 octombrie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr.43 în dosarul nr.1419/1/2019, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, a stabilit că:

În interpretarea și aplicarea art. 83^2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004, dispoziția legală menţionată nu se aplică în cazul condamnărilor pentru infracțiuni săvârșite anterior intrării sale în vigoare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Cuvinte cheie: > >