Dezlegare chestiune de drept. Interpretarea dispozițiilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004

5 aprilie 2021 Drept Civil

În şedinţa din 5 aprilie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr.21 în dosarul nr.63/1/2021. a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secţia contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 4088/99/2019, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 138/2014, după pronunţarea de către instanţa de executare asupra cererii creditorului de fixare a sumei datorate cu titlu de penalități sau, în lipsa unei astfel de cereri, după împlinirea termenului de prescripție a executării silite, nu mai este admisibilă formularea de către creditor, în temeiul acestei norme speciale, a cererii de stabilire a despăgubirilor pentru neexecutarea în natură a obligației de a face care implică faptul personal al debitorului.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Citeste mai mult  ICCJ. Eroare asupra substanţei obiectului contractului. Condiţii

Sursa: comunicat ÎCCJ

Cuvinte cheie: >