Dezlegare chestiune de drept. Interpretarea dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 255/2010

16 octombrie 2019 Drept Civil

În şedinţa din 14 octombrie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr.44 în dosarul nr.1418/1/2019, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia I civilă privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în interpretarea dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 255/2010, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 233/2018, a stabilit că:

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii vizează exclusiv lucrările realizate în legătură cu o expropriere pentru cauză de utilitate publică în cadrul proiectelor cuprinse în programul Ministerului Transporturilor, Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau în cele ale autorităților administrației publice județene și locale privind dezvoltarea de obiective de interes naţional, respectiv de interes judeţean şi local.

Citeste mai mult  Amendă judiciară pentru exercitarea cu rea-credinţă a unei acţiuni în răspundere civilă delictuală vădit neîntemeiată

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Cuvinte cheie: >