Dezlegare chestiune de drept privind caracterul de titlu executoriu al scrisorii de garanție

8 iunie 2021 Drept Civil

În şedinţa din 7 iunie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr.43 în dosarul nr.643/1/2021, a admis sesizarea formulată de Tribunalul București – Secția a V-a civilă în dosarul nr. 34108/299/2013* și, în consecință, a stabilit că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2279 și a art. 2321 din Codul civil, coroborate cu art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, scrisoarea de garanție emisă de o instituție de credit constituie titlu executoriu numai dacă aceasta este emisă în garantarea unui contract de credit.

Obligatorie potrivit dispozițiilor art. 519 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Sursa: comunicat ÎCCJ

Cuvinte cheie: > > >