Dezlegare chestiune de drept privind interpretarea sintagmei „substanţe psihoactive” din cuprinsul art.336 alin. (2) CP

10 iunie 2021 Drept Penal

În şedinţa din 9 iunie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, prin Decizia nr.48 în dosarul nr.833/1/2021, a admis sesizarea formulată de către Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, în dosarul nr.5989/315/2020, prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: „Folosirea sintagmei de „substanțe psihoactive” în conținutul normei de incriminare presupune o restrângere a sferei de aplicare a normei de incriminare la categoria de substanțe la care face referire Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, sau, după caz, sfera noțiunii de substanțe psihoactive se impune a fi interpretată în mod extensiv, fiind incluse și substanțele prevăzute în conținutul Legilor speciale nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope.”

Înalta Curte a stabilit că „Folosirea sintagmei de „substanţe psihoactive” din cuprinsul normei de incriminare a art.336 alin. (2) din Codul penal include, pe lângă categoria de substanţe la care face referire Legea nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, şi substanţele prevăzute în conţinutul Legii speciale nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare şi al Legii speciale nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope”.

Citeste mai mult  Criteriile de determinare a legii penale mai favorabile

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Sursa: comunicat ÎCCJ

Cuvinte cheie: >