Dezlegare chestiune de drept vizând interpretareaart. 324 alin. (1) și (4) Cod civil

8 februarie 2024 Drept Civil

În şedinţa din 5 februarie 2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr. 7 în dosarul nr. 2711/1/2023, a admis sesizarea formulată de Tribunalul Timiş – Secţia I civilă, în dosarul nr. 25846/325/2020*, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, a stabilit că:

În interpretarea dispozițiilor art. 324 alin. (1) și (4) din Codul civil, sintagma „până la data rămânerii definitive a hotărârii de partaj” reprezintă momentul maxim până la care hotărârea prin care a fost admisă o cerere având ca obiect atribuirea beneficiului locuinţei conjugale la desfacerea căsătoriei îşi produce efectele juridice, fără ca admisibilitatea acțiunii să fie condiționată de existența pe rolul instanțelor judecătorești a unei cereri având ca obiect ieșirea din indiviziune asupra aceleiași locuințe.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Sursa: comunicat ÎCCJ

Cuvinte cheie: > >