Dezlegare chestiune de drept vizând plata penalităților de către asigurătorul RCA asigurătorului CASCO subrogat

20 noiembrie 2017 Drept Civil

În şedinţa din 20 noiembrie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin decizia nr. 86 a admis sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a civilă, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 58 alin. (2) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu modificările şi completările ulterioare, asigurătorul subrogat în drepturile persoanei păgubite este îndreptățit să obțină penalizările prevăzute de dispozițiile art. 38 din același act normativ dacă asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile la scadență sau şi le îndeplineşte necorespunzător.

Cuvinte cheie: >