Dezlegare chestiune de drept vizând termenul de prescripţie a răspunderii penale în cazul infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003

4 noiembrie 2021 Drept Penal

În şedinţa din 4 noiembrie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, prin Decizia nr. 75, a admis  sesizarea formulată de către Curtea de Apel Suceava- Secţia penală şi pentru cauze cu minori, prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: „Dacă, în cazul infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 (forma anterioară datei de 01 februarie 2014), termenul de prescripţie a răspunderii penale se stabileşte în raport de limita maximă a pedepsei prevăzută de acest text de lege, respectiv 20 de ani, sau în funcţie de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracţional, în considerarea, relativ la sintagma „pedeapsă prevăzută de lege”, a dispoziţiilor alineatului (2) al art. 7 din Legea nr. 39/2003 (forma anterioară)”.

Înalta Curte a stabilit că în cazul infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 (forma anterioară datei de 01 februarie 2014), termenul de prescripţie a răspunderii penale se calculează în raport de limita maximă a pedepsei prevăzute de acest text de lege, respectiv 20 de ani, indiferent de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracţional.

Citeste mai mult  Avocatul Poporului solicită ANP și Penitenciarului Rahova consilierea psihologică a deținuților cu risc suicidar

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Cuvinte cheie: > >