Diferenţa dintre arvună şi avans

9 ianuarie 2019 Drept Civil

Arvuna este un sistem de garantare apropiat ca regim unei clauze penalizatoare si reprezintă o suma de bani pe care o parte o plăteşte celeilalte pentru garantarea angajamentului său contractual, adică pentru garantarea asumării, iar uneori, şi a executării obligaţiilor negociate.

În cazul nefinalizării contractului sau neexecutării sale din partea celui căruia arvuna i-a fost plătita, ea acţionează penalizator, obligând pe acesta la plata unei sume duble celei primite. Aşadar, instituţional, plata arvunei se face anterior încheierii contractului, în vederea garantării încheierii sau/şi executării sale, daca in acest caz părţile i-au dat aceasta semnificaţie.

Contrar, plata unui avans are cel puţin două elemente distinctive în raport cu arvuna: presupune o convenţie deja încheiată, iar aceasta nu garantează finalizarea angajamentului convenţional şi reprezintă doar o structură de plată treptată a preţului. (Tribunalul Olt, Decizia civilă nr. 815 din 4 octombrie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >