Din 2018, anumite declarații fiscale se vor depune doar online

8 august 2017 Noutati legislative

Începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018, următoarele declarații se vor transmite, obligatoriu, electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

 • 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”
 • 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”
 • 120 „Decont privind accizele”
 • 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”
 • 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”
 • 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”
 • 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”
 • 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”
  307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”
 • 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”
 • 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”
 • 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”
 • 710 „Declaraţie rectificativă”
Citeste mai mult  Mamele care se întorc mai devreme la serviciu ar putea beneficia de jumătate din indemnizația pentru creșterea copilului

Prevederile se regăsesc în Ordinul ANAF nr. 2.326/2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 649 din 8 august 2017.

Cuvinte cheie: >