Din 30 iulie, ștampilarea documentelor în relația cu instituțiile și autoritățile publice nu va mai fi obligatorie

5 iulie 2017 Noutati legislative

”Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice”, potrivit OUG nr. 49/2017 publicată în Monitorul Oficial cu numărul 507 din 30 iunie 2017.

Ordonanța mai prevede că, ”fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, precum și entităților fără personalitate juridică aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârșită de către persoana din cadrul unei instituții sau autorități publice, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale.”

Dispozițiile vor intra în vigoare la 30 iulie 2017.

Cuvinte cheie: >