Dobândă percepută după declararea scadenței anticipate a creditului

16 aprilie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

Dobanda curenta pentru acordarea credit poate curge cat timp contractul de credit este vigoare, insa de la momentul declararii scadentei anticipate, dobanda curenta nu mai are temei contractual. 

Extras din considerentele sentinței Judecătoriei Sectorului 1 București:

”Analizând probele administrate în vederea soluţionării contestaţiei la executare, instanţa reţine următoarele:
Între contestatorii A.B. și A.B. şi intimata S.C. … S.A. s-au încheiat Contractul de credit ipotecar nr. … şi contractul de ipotecă autentificat sub nr. … de către BNP CVC, prin care s-a acordat debitorilor un împrumut în cuantum de 400.000 Euro, pe o perioadă de 321 luni, constituindu-se o garanţie reală imobiliară asupra apartamentului duplex nr. … situat în mun. Bucureşti, str. … înscris în Cartea funciară nr. … a mun. București, identificat cu nr. cadastral …, precum şi asupra locului de parcare nr…., situat la aceeași adresă, subsol, şi fiind identificat cu nr. cadastral … .Prin încheierea din data de … , Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a învestit cu formulată executorie contractul de credit nr. … . Ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de a achita ratele lunare, intimata creditoarea a formulat împotriva debitorilor, la data de … , cerere de executare silită în temeiul contractelor anterior menţionate, pentru recuperarea debitului de 379.100,17 Euro, compus din credit, dobânzi şi comisioane au fost deschise două dosare de executare silită de către BEJ D.I., nr. … şi nr. … în baza aceloraşi titluri executorii.

Instanţa reţine că, potrivit art. 712 alin. 1 Cod procedură civilă (republicat), împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. Contestaţia la executare este o cale specială de atac aplicabilă în faza executării silite prin care se poate obţine anularea actelor de executare efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale.
In conformitate cu art. 663 Cod proc.civ, executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.. Creanta este certă cand existenta ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu şi lichida atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elemente care permit stabilirea lui.

Citeste mai mult  Exercitarea exclusivă a autorității părintești de către mamă. Acordul tatălui

La solicitarea instanţei intimata a depus anumite precizări în legătură cu debitul urmărit-f 46 vol III., in care arata ca au fost percepute dobânzi curente (contractuale) si după declararea scadentei anticipate a creditului , respectiv până la trecerea în extrabilanţier, timp de un an si jumătate.

De asemenea, astfel cum s-a retinut prin Sentinţa civilă nr. … a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, pronuntata in dosar nr. …, BEJ nu a tinut cont, pe parcursul executarii silite de platile efectuate de catre contestatori , urmarind silit creanta totala de 379.100,17 euro, egala cu cea de la inceputul executarii silite.

Prin contestatia inregistrata cu privire la Încheierea din data de … contestatorii au indicat faptul executorul, in continuare, mentine urmarirea silita pentru debitul initial de 379.100,17 euro, fara a lua in considerare platile efectuate pe parcursul executarii silite şi nici cele retinute in sentinta pronuntata in dosar nr. … . Avand in vedere puterea de lucru judecat a sentinei mentionate, instanta constata ca, atata timp cat instanta judecatoreasca a stabilit că suma de 379.100,17 euro nu reprezintă valoarea actualizata a creantei, in mod gresit BEJ a emis Încheierea din data de … cu menţionarea aceleiaşi sume de urmărit 379.100,17 euro . Faptul că, ulterior, BEJ a emis o incheiere de indreptare a erorii materiale, in sensul ca debitul de recuperat este de 379321,62 lei, precum si faptul că sumele achitate de contestatori au fost scazute nu este de natura a clarifica instanta cu privire la legalitatea debitului urmarit, din perspectiva actualizarii creantei, cata vreme, pe parcursul litigiului s-au facut precizari de catre BEJ in sensul ca au fost recuperate sume de bani in contul creantei urmarite de catre intimata atat in dosarul nr. … cat si in dosarul de …, suma totala achitata de catre contestatori fiind diferita in precizarile BEJ-fila 1 vol II fata de cele mentionate in Incheierea de indreptare a erorii materiale.

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept privind drepturile salariale aferente activităţii prestate de medici în linia de gardă

Motivul invocat de către contestatori referitor la lipsa originalului sentintei nr. … a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, pronunţata in dosar nr. …, este neîntemeiat, titlul executoriu în baza căruia s-a declanşat urmărirea silita nefiind aceasta Sentinta, ci Contractul de credit.

Referitor la perceperea unor dobanzi după declararea scadentei anticipate a creditului, motiv invocat prin cererile completatoare, instanta retine că acest motiv este unul intemeiat, intimata procedand la calculul si imputatia unor dobanzi, in absenta unui titlu executoriu pentru acestea. Dobanda curenta pentru acordarea credit putea curge cat timp contractul de credit era in vigoare, insa de la momentul declararii scadentei anticipate, dobanda curenta nu mai are temei contractual. Prin urmare, retinand că pentru dobanzi creanta urmarita nu este certa, iar imputatia platilor trebuie facuta doar asupra creantei datorate pana la declararea scadentei anticipate a creditului, intrucat nu se poate stabili cu certitudine suma datorata de catre debitori, instanţa va anula Incheierea menţionata , precum si actele subsecvente.

Citeste mai mult  Posibilitatea încheierii căsătoriei de către minor înainte de împlinirea vârstei de 16 ani

Desi intimata a invocat tardivitatea motivului referitor la dobanzi, care tine de executarea silita insasi, instanta constata ca in mod justificat contestatorii nu puteau invoca acest motiv inca de la inceputul executarii silite, cresterea dobanzilor de la o Incheiere la alta (emisa de BEJ) fiind indicatorul principal al perceperii nelegale a acestor dobanzi. Practic, contestatorii nu aveau cum sa cunoasca faptul că intimata a perceput dobanda contractuala si ulterior declarării scadentei anticipate a creditului, neexistând o nota explicativa a sumelor pentru care s-a declanşat urmărirea silita.

Avand in vedere admiterea contestatiei la executare si posibilitatea de a solicita restituirea taxei, instanta va respinge solicitarea contestatorilor de acordare a cheltuielilor de judecata. De asemenea, in contextul in care la dosar nu exista chitanta privind achitarea onorariului de avocat , instanta va respinge solicitarea de acordare a acestuia, ca neintemeiata. De asemenea, nu a fost depusa nici o cautiune in vederea restituirii ei.pentru aceste motive, cererea contestatorilor, de acordare a cheltuielilor de judecata este neintemeiata, urmand a fi respinsa ca atare.” (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 6137 din 4 octombrie 2019, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >