Dobânzile la creditele pentru consumatori vor fi limitate

19 decembrie 2018 Noutati legislative

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat marți, 18 decembrie 2018, un proiect de lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, potrivit căruia în raporturile juridice dintre consumatori și profesioniști, inclusiv comercianți, dobânzile penalizatoare pot produce dobânzi doar în baza unei convenții speciale și numai pentru depășirea scadenței cu mai mult de un an.

Conform proiectului adoptat, dobânda efectivă anuală nu poate depăși:

– de mai mult de 2,5 ori dobânda legală în cazul creditelor ipotecare sau imobiliare

– 18% pe an în cazul creditelor de consum

Aceste dispoziții urmează să se aplice și în cazul în care, conform contractului, consumatorul datorează penalități de întârziere, majorări sau alte costuri care desemnează daunele-interese moratorii.

Pentru echilibrarea riscurilor contractului, prevederile documentului se vor aplica și contractelor aflate în derulare la data intrării sale în vigoare.

Cuvinte cheie: >