Dovada cheltuielilor de judecată constând în onorariul de avocat

2 august 2016 Drept Civil Jurisprudenta

În condițiile în care în cuprinsul chitanței nu a fost identificat cu claritate contractul de asistență juridică în temeiul căruia a fost eliberată, aceasta nu poate fi luată în considerare la stabilirea cheltuielilor de judecată. 

”În ceea ce privește cheltuielile de judecată, potrivit art. 453 alin. 1 C.pr.civ. „Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”. În cauză, petenta a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată constând în taxă de timbru și onorariu de avocat (încheiere de ședință din data de 17.06.2016 – f. 99), depunând în acest sens la dosar cu privire la taxa de timbru chitanța MMBM xxxxxxx DV în sumă de 20 lei (f. 7), iar cu privire la onorariul de avocat chitanța nr. 26 din data de 07.01.2016 în sumă de 700 lei – f. 93 și chitanța nr. 39 din data de 04.03.2016 în sumă de 100 lei – f. 94.

Citeste mai mult  Soluționarea cauzei în lipsa inculpatului și a apărătorului ales

Referitor la chitanța nr. 39 din data de 04.03.2016 în sumă de 100 lei – f. 94, instanța constată că în cuprinsul acesteia a fost identificat în mod expres contractul de asistență juridică în temeiul căreia a fost achitat, respectiv contract nr. xxxxxxx/2015, care este identic cu contractul menționat în împuternicirea avocațială depusă de apărătoarea petentei la dosar (f. 6). Prin urmare, cu privire la suma menționată în această chitanță (100 lei) s-a făcut dovada faptului că a fost achitată pentru serviciile prestate de apărătoarea petentei în acest dosar.

În ceea ce privește însă chitanța nr. 26 din data de 07.01.2016 (f. 26), instanța reține că în cuprinsul acesteia nu a fost identificat cu claritate contractul de asistență juridică în temeiul căruia a fost eliberată. Astfel, similar chitanței nr. 39 din data de 04.03.2016, și în cazul chitanței nr. 26 din data de 07.01.2016 în partea de jos au fost înscrise câteva cifre care, probabil, ca și în cazul chitanței anterior analizate, indică numărul contractului de asistență juridică în temeiul căreia a fost eliberată. Instanța reține că, la o analiză atentă, cu greu pot fi identificate aceste cifre ca fiind xxxxxx, care, astfel, nu relevă identitatea cu contractul înscris în împuternicirea avocațială depusă la dosar (contract nr. xxxxxxx/2015).

Citeste mai mult  Clauza de razgandire vs clauza penala

Prin urmare, instanța reține că petenta nu a făcut dovada faptului că suma de 700 lei înscrisă în chitanța nr. 26 din data de 07.01.2016 a fost achitată pentru asistența juridică prestată de apărătorul său în prezenta cauză, astfel încât nu poate fi luată în considerare la stabilirea cheltuielilor de judecată în dosarul de față.

În aceste condiții, instanța reține că petenta a făcut dovada cheltuielilor de judecată constând în taxa de timbru în sumă de 20 lei (chitanța MMBM xxxxxxx DV – f. 7) și onorariu de avocat în cuantum de 100 lei – chitanța nr. 39 din data de 04.03.2016 – f. 94.” (Judecătoria Șimleul Silvaniei, Sentința civilă nr. 528 din 1 iulie 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >