Group 1

Dovada cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocațial

22 martie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Instanta va respinge ca neintemeiata cererea intimatei de acordare a cheltuielilor de judecata reprezentand onorariul avocatial, dat fiind ca la dosar a fost inaintat doar un extras de cont conform cu originalul din care rezulta ca intimata a trasferat suma de 600 lei, nefiind insa precizat pe numele cui s-a facut trasferul bancar, si nefiind insotit de originalul facturii emise intimatei, or, in acord cu practica ICCJ (Decizia nr. 1378/2010 din 23 aprilie 2010) „In ceea ce priveste onorariile de avocat, acestea se dovedesc prin depunerea la dosarul cauzei a originalului chitantei reprezentand achitarea onorariului de avocat sau a ordinului de plata, insotite de un exemplar al facturii fiscale, care sa mentioneze numarul contractului de asistenta juridica sau numarul dosarului pentru care au fost achitate aceste sume.

***Exonerarea pârâtului de la plata cheltuielilor de judecată***

Justificarea acestui rationament are in vedere ca in raport de actele justificative ale platilor efectuate, instanta va acorda cheltuielile de judecata, iar dispozitivul hotararii poate fi pus in executare silita in ceea ce priveste aceste cheltuieli. Deci, dreptul de creanta al partii careia i-au fost acordate cheltuieli de judecata este stabilit prin hotararea instantei, care va constitui inscris justificativ pentru partea care a avansat aceste cheltuieli”. (Judecătoria Iași, Sentința civilă nr. 7953/2014, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >