Group 1

Dovada contractului de împrumut

Contractul de împrumut de consumaţie este un contract consensual şi real, în sensul dispoziţiilor art. 1178 şi art. 1174 alin. (4) C. civ., raportat la art. 2158 alin. 1 C. civ.

În ce priveşte condiţiile de validitate ale unui contract real, legiuitorul a arătat că acesta se consideră încheiat atunci când acordul de voinţă al părţilor este însoţit sau urmat de remiterea materială a bunului (obiectul derivat al raportului juridic), conform art. 1174 alin. 4 C. civ. Or, remiterea materială a unei sume de bani nu este suficientă pentru a proba perfectarea unui contract de împrumut, câtă vreme nu s-a dovedit acordul de voinţe al părţilor cu intenţia de a constitui raportul juridic pretins.

Ordinul dat de reclamantă băncii, de a vira din propriul cont curent în contul pârâtului o sumă de bani, indiferent de scopul declarat la data efectuării tranzacţiei, nu poate reprezenta oferta de a contracta adresată unei persoane care nu este prezentă, în sensul art. 1193 alin. 1 C. civ., din moment ce un atare înscris nu este niciodată receptat de către beneficiarul plăţii, în condiţiile art. 1200 alin. 1 C. civ. (ÎCCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >