Dovada contractului de împrumut. Remiterea unor sume de bani prin mandat poștal

10 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Mandatele poştale atestă doar remiterea sumelor de bani de către reclamant către pârât, fără însă a face dovada primirii lor efective şi mai ales, fără a dovedi cu ce titlu au fost remise aceste sume de bani.

Extras din considerentele sentinței civile nr. 1699/15 martie 2017 a Judecătoriei Sectorului 1 București, disponibillă pe portal.just.ro

„Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Conform susținerilor reclamantului acesta i-a încredințat pârâtului suma de 4256 lei cu titlu de împrumut, în două tranşe, respectiv suma de 2211 lei la data de 10.08.2015 şi suma de 2045 lei la data de 12.09.2015 (inclusiv taxele de trimitere).

Reclamantul își întemeiază cererea pe cele două mandate poştale depuse în probaţiune (f. 4- f. 5), care atestă transmiterea de către reclamant pe numele pârâtului a sumei de 2000 lei, respectiv 2165 lei, precum şi pe extrase din corespondenţa telefonică (f.17- f.22, f. 27-29). (…)

Conform art. 249 Cod Proc. Civilă, cel ce face o susţinere în cursul procesului, trebuie să o dovedească.

Citeste mai mult  CCR. Sintagma „în cazul în care convieţuiesc” din cuprinsul prevederilor art.5 lit.c) din Legea pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, neconstituțională

Instanţa apreciază, raportat la probele administrate în cauză, că nu se poate reţine situaţia de fapt, astfel cum a fost prezentată de către reclamant, respectiv existenţa unui contract de împrumut între părţi, şi obligaţia pârâtului de a restitui suma acordată de reclamant.

Astfel, se reţine că reclamantul nu a prezentat nici un înscris care să provină de la pârât şi care să ateste consimţământul de a se obliga contractual.

Mandatele poştale depuse de reclamant în probaţiune atestă doar remiterea celor două sume de bani de către reclamant către pârât, fără însă a face dovada primirii lor efective şi mai ales, fără a dovedi cu ce titlu au fost remise aceste sume de bani. În ce priveşte extrasul din corespondenţa telefonică, nu se poate reţine cu titlu de certitudine că mesajele provin de la pârât. Faptul că pârâtul nu s-a prezentat în vederea administrării probei cu interogatoriu dă naştere doar la o prezumţie simplă, care poate fi completată cu alte probe, dar care raportat la probatoriul administrat efectiv în cauză este insuficient pentru a forma convingerea instanţei.

Citeste mai mult  Pe calea contestaţiei la executare se poate face aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 682/2002

În consecință nefiind dovedit actul generator de obligații, respectiv existența contractului de împrumut încheiat între părți și obligația pârâtului de restituire către reclamant a sumei de 4256 lei, instanța apreciază ca neîntemeiate solicitările reclamantului, respectiv de obligare a pârâtului la restituirea sumei de 4256 lei reprezentând împrumut acordat și nerestituit, precum şi faţă de această soluţie, şi capătul de cerere accesoriu constând în obligarea pârâtului la plata dobânzii legale, motiv pentru care instanța va respinge acţiunea ca neîntemeiată.”

Update: Prin Decizia civilă nr. 3868 din 22 noiembrie 2017, Tribunalul București a admis apelul reclamantului și a obligat pârâtul la plata sumei de 4256 lei şi dobânda legală, calculată de la data sesizării instanţei.

Cuvinte cheie: >