Group 1

Dovada contractului de împrumut

11 martie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin cererea de chemare în judecată reclamantul TPO a solicitat instanței ca în contradictoriu cu judecată pe pârâții CO și CLȘ să se dispună obligarea pârâților la restituirea sumei de 4.035 euro cu titlul de împrumut acordat și nerestituit.

Conform art. 2158 C. civ. împrumutul de consumație este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceiași sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceiași natură și calitate.

Raportat la dispozițiile art. 309 alin. 2 C. proc. civ. ”Niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori, dacă valoarea obiectului său este mai mare de 250 lei”

Cum în cazul de față reclamantul nu a depus la dosarul cauzei nici un înscris din care să rezulte dovada împrumutului acordat celor 2 pârâți CO și CLȘ, instanța va respinge cererea formulată de acesta ca nedovedită.

Citeste mai mult  Conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat. Achitare

Conversațiile purtate pe facebook de către reclamant cu unul dintre cei 2 pârâți nu pot ține loc de început de dovadă scrisă, iar reclamantul nu a propus în completarea probatoriului alte probe prin care să dovedească, în condițiile legii împrumutul acordat celor 2 pârâți.” (Judecătoria Dr. Tr. Severin, Sentința civilă nr. 647 din 21 februarie 2017, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >