Dovada plății amenzii de circulație se poate face prin e-mail

Copia actului de identitate, necesară obținerii unor documente de la poliție (cazier judiciar, avize, atestate etc.) și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresa de mail a fiecărui inspectorat de poliție județean, precum și al Poliției Capitalei, anunță IGPR. Astfel, Poliția Română operaționalizează prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Pe site-ul – www.politiaromana.ro – la secțiunea Poliția Română/Unități teritoriale, pot fi găsite legături către unitățile teritoriale de poliție.

„Astfel, pentru a nu mai apela la serviciile poștale sau pentru a nu vă mai deplasa la unitatea de poliție, trebuie să transmiteți dovada plății amenzii la e-mailul unității teritoriale din care face parte agentul constatator care v-a sancționat. De asemenea, nu mai este nevoie să veniți cu copie xerox a cărții de identitate pentru a obține documente eliberate de poliție. Este suficient să transmiteți copia scanată a documentului de identitate pe e-mailul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București”, precizează IGPR.

Citeste mai mult  Depășire limită de viteză. Condițiile erorii de fapt - cauză de înlăturare a caracterului contravențional al faptei

Totodată, pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situațiile în care cererea este depusă în România.

Cuvinte cheie: > >