Dreptul contravenientului de a achita jumătate din minimul amenzii în cazul sancțiunilor aplicate în temeiul Legii concurenței

8 septembrie 2020 Drept Contraventional

Tribunalul București a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Dacă în ceea ce priveşte sancţiunile contravenţionale aplicate prin decizii ale Consiliului Concurenţei în temeiul art. 55 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale.

În cuprinsul sesizării, Tribunalul București arată că, potrivit art. 22 din Legea nr/ 203/2018: ”(1) Pentru procesele-verbale întocmite anterior intrării în vigoare a prezentei legi, aplicarea și executarea sancțiunii contravenționale se supun prevederilor legale în vigoare la momentul întocmirii actului de constatare.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege și în acele situații în care actul normativ de stabilire a contravențiilor nu prevedea expres această posibilitate.”

Potrivit art. 28 alin. 1 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, astfel cum a fost modificat de punctul 10, Articolul 20, capitolul V din Legea nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în M. Of. nr. 647 din 25 iulie 2018: ”Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal”.

Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul art. 60, face o distincție în funcție de natura și gravitatea contravențiilor, între persoanele abilitate să le constate și sancționeze, precum și între actele prin care se realizează aceste operațiuni juridice. În acest sens, faptele prevăzute de art. 55 alin. (1) lit. a) sunt constatate și sancționate de către comisia sau Plenul Consiliului Concurenței, prin intermediul unei decizii, în timp ce faptele prevăzute de art. 53 lit. d) și e) se constată și se sancționează de către inspectori de concurență, printr-un proces-verbal.

Citeste mai mult  Amendă judiciară pentru formularea cu rea-credință a plângerii contravenționale

Ulterior realizării acestei distincții, Legea concurenței prevede în art. 61 că faptelor prevăzute de art. 53 lit. d) și e) (faptele constatate și sancționate de către inspectori de concurență prin proces-verbal) li se aplică, în completare, dispozițiile OG nr. 2/2001 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepșia anumitor articole, printre care și art. 28, care reglementează posibilitatea contravenientului de a achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. In opinia Tribunalului, din economia dispozițiilor art. 60 și art. 61 din legea concurenței, se poate desprinde concluzia că intenția legiuitorului a fost aceea ca regimul din legea concurenței, se poate desprinde concluzia că intenția legiuitorului a fost aceea ca regimul juridic prevăzut de OG nr. 2/2001, ce constituie, fără îndoială, norma generală în materie contravențională, să fie aplicabil, în completare, numai în cazul faptelor prevăzute de art. 53 lit. d) și e), însă nu integral, chiar și în aceste situații înlăturând în mod expres de la aplicare dispozițiile art. 28 din OG 2/2001. Interpretând per a contrario dispozițiile art. 61 din legea concurenței, anterior citate, ținând cont în mod corespunzător de faptul că dispozițiile acestei legi au caracterul unei norme speciale, derogatorii de la norma generală cuprinsă în OG 2/2001, Tribunalul apreciază că, în cazul contravențiilor prevăzute de art. 55 alin. 1 din Legea 21/1996, au fost excluse de la aplicare dispozițiile cu caracter general ale OG 2/2001, inclusiv prevederile art. 28.

Citeste mai mult  Plângere contravențională. Sancțiunea necomunicării întâmpinării

În această cheie se cuvin a fi interpretate dispozițiile art. 22 alin. 2 din legea 203/2018, care reglementează, în mod distinct, dreptul contravenientului de a achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege și în acele situații în care actul normativ de stabilire a contravențiilor, nu prevedea expres aceasta posibilitate. Astfel, în speță, Legea concurenței, nu numai că nu prevede expres această posibilitate a contravenientului, ci chiar o exclude, într-o manieră expresă, în art. 61 alin. 1 pentru contravențiile prevăzute de art. 53 lit. d) și e) sau implicită, în cazul celorlalte contravenții, cu referire deci și la cele prevăzute de art. 55 alin. 1, conform interpretării sistematice a celor două texte legale, art. 60 și 61, punctul de vedere al Tribunalului fiind așadar în sensul că dispozițiile art. 22 alin. 2 din Legea 203/2018 nu sunt aplicabile sancțiunilor contravenționale stabilite prin decizii ale Consiliului Concurenței în temeiul art. 55 alin. 1 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cuvinte cheie: > >