Dreptul de autor asupra unei fotografii făcute cu telefonul mobil

28 februarie 2017 Drept Civil

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) prezintă o listă cu 15 întrebări frecvente privind drepturile de autor.

Întrebările au fost compilate de reprezentanții intereselor consumatorilor iar experții naționali în domeniul drepturilor de autor din cele 28 de state membre ale UE au oferit răspunsuri conform propriei jurisdicții.

Aflăm, spre exemplu, că beneficiem automat de protecția prin dreptul de autor dacă facem o fotografie cu telefonul independent de îndeplinirea oricăror formalități, de la momentul creării operei, atâta vreme cât opera astfel creată îndeplinește condițiile pentru protecție.

În general, pentru ca o operă să fie protejată prin drepturi de autor trebuie ca aceasta să fie „o creație intelectuală proprie a autorului”, ceea ce în România presupune ca opera să fie exprimată într-o formă concretă, să fie originală (adică să poarte amprenta personalității autorului) și să fie într-o formă ce poate fi percepută de către alții. Astfel că, în măsura în care o fotografie făcută cu telefonul îndeplinește condițiile de protecție, dreptul de autor asupra respectivei fotografii va exista încă de la momentul în care este făcută fără ca vreo înregistrare să fie necesară. O fotografie făcută cu telefonul va îndeplini în mod normal condițiile de protecție atâta vreme cât fotograful a ales în mod individual toate sau o parte din elementele care influențează cum va arăta fotografia în final (de exemplu cadrul, lumina, poziția subiectului, unghiul, deschiderea, expunerea etc.).

Citeste mai mult  Asistență juridică superficială. Încălcarea dreptului la apărare

De asemenea, aflăm în ce condiții putem folosi o operă protejată prin drepturi de autor creată de altcineva.

Orice operă protejată prin drepturi de autor poate fi utilizată atâta vreme cât această utilizare se face cu acordul titularului de drepturi. Acolo unde nu există o astfel de autorizare, utilizarea poate fi legală doar dacă acesteia îi sunt aplicabile limitările expres prevăzute de lege. Legea dreptului de autor prevede (deși cam strict) unele limitări ale drepturilor exclusive, pentru a se asigura că pentru anumite utilizări nu e nevoie de autorizare. Însă, deși orice opera poate fi citată, există o serie de condiții care trebuie îndeplinite pentru ca citarea să fie legală: opera trebuie să fi fost făcută publică, utilizarea citatului trebuie să fie conformă cu bunele uzanțe, să nu prejudicieze nejustificat pe titular, să nu afecteze utilizarea normală a operei, lungimea citatului trebuie să fie justificată de scopul urmărit, scopul trebuie să fie unul dintre cele prevăzute de lege, și, cel mai important, autorul și sursa trebuie indicate în toate cazurile, mai puțin dacă o atare indicare este imposibilă.

Cuvinte cheie: >