Dreptul de retragere din societate al acționarilor. Condiţii

Potrivit dispozițiilor art. 134 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate al societății au dreptul de a se retrage din societate şi de a obține de la societate contravaloarea acțiunilor pe care le posedă la valoarea medie determinată de către un expert autorizat.

Conceput ca mijloc de conciliere a intereselor generale ale societăţii, dreptul de retragere este un drept intangibil care nu poate fi limitat sau constrâns de societate, şi, prin urmare, dreptul acţionarilor de a se retrage din societate nu poate fi condiţionat de exprimarea consimţământului societăţii sub aspectul cumpărării acţiunilor de la acţionarul care are dreptul de a se retrage. (ICCJ, Secția a II-a civilă, Decizia nr. 1761 din 20 mai 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >