Dreptul la respectarea domiciliului. Mandat de percheziție domiciliară emis în baza unor probe obținute în mod nelegal

7 octombrie 2016 CEDO

În hotărârea din 6 octombrie 2016 în cauza KS și MS împotriva Germaniei (cererea nr. 33696/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că nu a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea domiciliului) din Convenţia europeană a drepturilor omului.

Cauza privește percheziția domiciliară a unui cuplu suspectat de evaziune fiscală.

Procedura penală împotriva reclamanților a fost declanșată atunci când informația despre activele lor deținute într-o bancă din Liechtenstein au fost copiate ilegal de către un angajat al băncii și vândute serviciilor secrete germane.

Reclamanții s-au plâns în special că mandatul de percheziție domiciliară a fost emis în baza unor probe care au fost obținute cu încălcarea dreptului intern și internațional.

Percheziția a fost legitimă

Curtea a constatat că percheziția a fost efectuată în conformitate cu legea. Curtea a remarcat, în special, jurisprudența constantă a Curții Constituționale Federale potrivit căreia nu exista nicio regulă absolută că probele care au fost obținute prin încălcarea normelor de procedură nu pot fi utilizate în cadrul procesului penal. Acest lucru a însemnat că cei doi au fost în măsură să prevadă – dacă era necesar, cu ajutorul consultanței juridice – că autoritățile naționale pot lua în considerare la emiterea mandatului de percheziție datele din Liechtenstein, în ciuda faptului că acestea au fost obținute prin încălcarea legii.

Citeste mai mult  CEDO: Statele sunt direct responsabile pentru maltratarea copiilor în grădinițele publice

Mai mult decât atât, percheziția a fost proporțională:

  • în primul rând, deoarece legislația germană și jurisprudența în domeniul perchezițiilor furniza garanții adecvate și eficiente împotriva abuzurilor, și întocmai s-a procedat în circumstanțele acestui caz particular;
  • în al doilea rând, evaziunea fiscală constituie o infracțiune gravă;
  • în al treilea rând, nimic nu a indicat că autoritățile germane au încălcat în mod deliberat și sistematic dreptul intern și internațional, în vederea obținerii de informații pentru urmărirea penală a infracțiunilor fiscale;
  • în al patrulea rând, mandatul a fost explicit și detaliat în cauză, atât cu privire la infracțiunea care făcea obiectul anchetei, precum și cu privire la elementele căutate ca probă;
  • și, în cele din urmă, cuplul nu a sustinut că percheziția domiciliară ar fi avut repercusiuni asupra reputației lor personale.

Cuvinte cheie: > > >