Drepturi de autor. Produs informatic ce conţine acte normative publicate în Monitorul Oficial

27 februarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art.8 lit. b) din Legea nr.8/1996, fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, şi anume culegerile de opere literare, artistice sau ştiinţifice, cum ar fi: enciclopediile şi antologiile, colecţiile sau compilaţiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creaţii intelectuale.

Faptul că potrivit art.9 lit. b) din Legea nr.8/1996 textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile oficiale ale acestora nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor nu înseamnă că acestea nu se încadrează în categoria operelor preexistente ci doar că legiuitorul, din anumite considerente, a ales să nu le acorde o protecţie legală. Această interpretare este confirmată de menţionarea expresă în cadrul lit. b) a art.8 a faptului că materialele sau datele care constituie partea componentă a culegerilor de opere, în care se includ şi bazele de date, pot să fie protejate sau nu.

Citeste mai mult  Răspunderea unui website pentru mesajele postate de către cititori

Astfel, pentru a se demonstra că un produs informatic ce conţine acte normative publicate în Monitorul Oficial, este o operă derivată conform art.8 lit. b) din Legea nr.8/1996, care beneficiază de protecție, partea reclamantă trebuie să facă referire la elementele de originalitate ale structurii bazei de date, referitoare la alegerea sau dispunerea conţinutului acesteia, întrucât etapele de prelucrare, sistematizare şi actualizare a textelor publicate în Monitorul Oficial – indicate în acțiune ca reprezentând o creație intelectuală – sunt urmate în cazul tuturor programelor legislative existente pe piaţa de profil din România, neputând fi considerate ca reprezentând elemente de originalitate. Ca atare, criteriul originalităţii nu este îndeplinit atunci când constituirea bazei de date este impusă de consideraţii tehnice, de reguli sau de limitări care nu lasă loc niciunei libertăţi de creaţie. (ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 955 din 25 martie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >