Drepturi de autor. Reproducerea unui text dintr-o lucrare originală prin includerea în ”expunerea de motive” ce însoțește un act normativ în cadrul procedurii administrative și parlamentare

26 februarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit dispozițiilor cuprinse în art. 33 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 8/1996, sunt permise, în cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de siguranţă publică, anumite utilizări ale operei aduse anterior la cunoştinţă publică, fără consimţământul autorului şi fără plata vreunei remuneraţii, cu respectarea însă a unor cerinţe prevăzute de norma legală.

Astfel, preluarea unui pasaj din ansamblul lucrării originale, (pasaj ce conține aprecieri cu caracter general, nefiind unul esenţial), nu poate fi reclamată ca aducând atingere dreptului de autor, în contextul în care reglementarea acestei limitării a fost impusă de necesitatea protejării unor interese generale, de ordin public, cum este cel privind informarea publicului cu privire la importanța și relevanța intervenției legislative în materia Codului civil. Având în vedere acest considerent, nu este necesar să se aprecieze relevanţa folosului patrimonial, acesta fiind exclus, date fiind inițiativa și justificarea întocmirii lucrării în care se regăseşte preluarea reclamată, pentru a cărei redactare a fost necesară cooptarea unor specialişti în domeniu. (ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 889 din 18 martie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >