Drepturile omului în diversitatea culturală – noi principii directoare

5 martie 2016 Noutati legislative

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat la 2 martie 2016, o nouă recomandare pentru statele membre privind protecția și promovarea drepturilor omului în  diversitatea culturală care oferă îndrumare în timp util statelor membre, subliniind că, în societățile democratice, diversitatea este considerată ca fiind o sursă de îmbogățire.

Această recomandare precizează un număr de principii care trebuie luate în considerare de către statele atunci când elaborează sau modifică legislația. De exemplu, încurajează statele să recunoască necesitatea de a aborda „discriminarea multiplă”, care afectează adesea femeile și cele mai vulnerabile persoane și grupuri ale societății, și „acomodarea rezonabilă” care să asigurare pentru toți membrii societății, exercitare deplină și egală a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, fără discriminare. Adoptarea acestori noi linii directoare reprezintă încă un pas în cadrul politicii mai largi a Consiliului Europei în lupta împotriva radicalizării în societățile europene.

Documentul în limba engleză poate fi consultat AICI.

Cuvinte cheie: >