Dubiu asupra corectitudinii vitezei afişate de aparatul radar. Proces-verbal de contravenție anulat

”Potrivit art. 102 alin. 3 lit. e din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contravenție „depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic”.

Rezultă că pentru a se reține în sarcina unui participant la trafic săvârșirea acestei fapte contravenționale trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: să se depășească viteza maximă admisă pe sectorul de drum și pentru categoria autovehiculului condus; viteza înregistrată să fie mai mare cu cel puțin 50 km/h decât cea maximă admisă; constatarea să se facă prin mijloace tehnice omologate și verificate metrologic. (…)

În urma vizionării înregistrării video a faptei săvârșite, instanța a reținut următoarea succesiune în derularea evenimentelor:

Autovehiculul cu nr. de înmatriculare BH-4950-AA apare în cadru la momentul 16.39.43. La ora 16.39.44 se afișează consecutiv L=106 km/h, apoi T=106 km/h, reprezentând viteza autovehiculului țintă. În aceeași secundă 44, valoarea T scade la 76 km/h, după care se reduce treptat.

Citeste mai mult  Termenul de aplicare a sancțiunii disciplinare

Reducerea în mai puțin de o secundă a vitezei de deplasare de la 106 km/h la 76 km/h este de natură să creeze dubiu asupra corectitudinii vitezei afișate de cinemometru. Instanța apreciază că nu se poate stabili cu certitudine dacă petentul a săvârșit sau nu fapta reținută în sarcina sa.

Pentru considerentele arătate, instanța va admite plângerea și va anula procesul verbal contravenție.” (Judecătoria Strehaia, Sentința civilă nr. 14 din 12 ianuarie 2016, www.rolii.ro)

În același sens: Tribunalul Constanța

Cuvinte cheie: > >