Dubla reparatie vs cumulul dobanzii cu actualizarea obligatiei cu rata inflatiei

24 iulie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Având în vedere că natura juridică a dobânzii este diferită de natura juridică a actualizării obligaţiei cu rata inflaţiei, prima reprezentând o sancţiune (daune moratorii pentru neexecutarea obligaţiei de plata), iar a doua reprezentând valoarea reală a obligaţiei băneşti la data efectuării plăţii (daune compensatorii), se ajunge la concluzia că este admisibil cumulul acestora şi, deci, nu se poate vorbi despre o dublă reparaţie, ceea ce ar reprezenta o îmbogăţire fără justa cauza a creditorului. (ICCJ, Secţia a II-a Civilă, Decizia nr. 4426/2013)

Cuvinte cheie: > > >