Durata concediului paternal plătit ar putea fi mărită

7 decembrie 2015 Noutati legislative

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal, potrivit căreia durata concediului paternal plătit va fi mărită de la cinci la zece zile lucrătoare. Conform expunerii de motive, această modificare se impune datorită faptului că rezolvarea unor acte administrative ar putea dura mai mult de cinci zile.

De asemenea, se propune ca termenul în care se poate cere concediul paternal să fie de două luni, nu de opt săptămâni, ca în prezent.

Totodată va fi precizat în mod expres că indemnizaţia  pentru concediul paternal se plătește integral din fondul de salarii al unităţii și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective.

Cuvinte cheie: >