Durata timpului de muncă

28 ianuarie 2019 Jurisprudenta

Legea nr. 53/2003, Titlul III, Capitolul I, Timpul de muncă; Secţiunea 1: Durata timpului de muncă
Art. 112 (1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână;
Art. 113 (1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus;
(2) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână;
Art. 114 (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
Capitolul II Repausuri periodice: Secţiunea a 2-a: Repausul săptămânal
Art. 137 (1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica;
(2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Concluzia ce se desprinde din interpretarea coroborată a aspectelor legate de timpul de lucru şi cele privind timpul de repaus este aceea că din totalul zilelor săptămânii salariaţii pot lucra 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.

Citeste mai mult  Reprezentarea persoanei juridice în justiție de către o altă persoană juridică. Raport juridic de administrare a bunurilor altuia

Aşadar, salariaţii au dreptul la două zile consecutive de repaus în timpul unei săptămâni, de regulă sâmbăta şi duminica şi, doar cu titlu de excepţie de la această regulă, se poate deroga în sensul acordării repausului săptămânal în alte zile ale săptămânii cu condiţia să existe o astfel de prevedere expresă în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern. Şi în acest caz, obligaţia acordării a două zile consecutive de repaus săptămânal se menţine, singura derogare fiind că respectivele zile nu sunt sâmbăta şi duminica, ci alte două zile consecutive ale săptămânii.

Faţă de acestea se impune a concluziona că potrivit Codului muncii se poate lucra continuu doar 5 zile şi nu 6 zile într-o săptămână. Este adevărat că se pot lucra 48 de ore într-o săptămână, depăşindu-se astfel numărul de 40 ore săptămânal, însă nu se pot depăşi cele 5 zile lucrătoare. Prin urmare deşi salariaţii pot lucra 48 de ore pe săptămână cu toate acestea nu se poate depăşi numărul de zile lucrătoare şi evident numărul zilelor libere.

Citeste mai mult  Inadmisibilitatea solicitării în procedura specială a evacuării a contravalorii lipsei de folosință a imobilului

Această concluzie se impune întrucât toată reglementarea se preocupă de reglementarea timpului de muncă pentru o săptămână. Or, cum săptămâna are 7 zile, iar 48 de ore consecutive libere înseamnă două zile, este evident că timpul de muncă nu poate depăşi 5 zile, indiferent dacă în acestea lucrează 40 ore sau 48 ore.(Curtea de Apel Oradea – Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 1628 din 20.04.2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >