„e-Curia” va deveni modalitatea exclusivă de schimb de documente judiciare între reprezentanții părților și Tribunalul UE începând cu 1 decembrie 2018

18 octombrie 2018 UE

Tribunalul UE a adoptat, la 11 iulie 2018, modificări ale Regulamentului de procedură și o nouă decizie referitoare la depunerea și la notificarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia.

Aceste modificări și această decizie, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 25 septembrie 2018, vor face din e-Curia modalitatea unică de schimb de documente între părți și Tribunal începând cu 1 decembrie 2018.

Această evoluție privește toate părțile (reclamanți, pârâți și intervenienți) și toate tipurile de procedură, inclusiv procedurile urgente, existând totodată anumite excepții în vederea respectării principiului accesului la justiție (în special în cazul în care utilizarea e-Curia este imposibilă din punct de vedere tehnic sau în cazul în care se solicită asistență judiciară de o persoană care nu este reprezentată de un avocat).

Cuvinte cheie: >